Nacionālās metroloģijas padomes sastāvs

1. Pamatojoties uz likuma „Par mērījumu vienotību” 13.panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1188 „Nacionālās metroloģijas padomes nolikums” 3. un 5.punktu apstiprināt Nacionālo metroloģijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Z.Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece
 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

E.Šaicāns – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

Padomes locekļi:

J.Balodis – Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta vadošais pētnieks

P.Druķis – Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares eksperts

I.Matīss – Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis

J.Maurāns – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Metroloģijas biroja vadītājs

I.Pilmanis – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas biroja vadītājs

J.Rudzītis – Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūta direktors

D.Šaknere – Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas nodaļas vecākā referente

D.Ugāre – Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

S.Valujeva – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vadošā metroloģijas inženiere

O.Veilande – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja vadītāja

I.Vēliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehniskās un metroloģiskās daļas vadītāja vietniece

M.Vīksne – Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

I.Vorza – Iekšlietu ministrijas pārstāve, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras vadītāja

K.Zariņa – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas vadītāja

J.Zvejnieks – Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors

Lapas informācija atjaunota:    24-09-2014