Tautsaimniecības padome

Tautsaimniecības padome (turpmāk tekstā - TSP) ir TSP dibinātāju organizāciju – Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības izveidota konsultatīva institūcija, kas darbojas saskaņā ar 2010.gada 23.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.271 „Ekonomikas ministrijas nolikums" 6.11. apakšpunktu un 7.2.apakšpunktu, un 1999.gada 17.februārī noslēgto "Vienošanos par sadarbību Tautsaimniecības padomē".
 
TSP darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu valstī.

Dace Freimane, T. 67013195, Mob. 29476638, e-pasts: Dace.Freimane@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    10-06-2014