Ekonomikas ministrija informē par Eiropas Komisijas izsludinātajām sekondēto nacionālo ekspertu (SNE) vakancēm janvārī

Ref. Deadline
COMP-D-1 26/03/2018
COMP-H-2 26/03/2018
ECHO-D-1 26/03/2018
EMPLOI 26/02/2018
EMPL-D-2 26/02/2018
ENER-E-1 26/03/2018
ESTAT-F-l 26/03/2018
GROW-D-1 26/02/2018
HOME-A-1 26/02/2018
HOME-B-3 26/02/2018
TRADE-D-1 26/02/2018

 

Vakanču apraksti, vakanču referenču numuru saraksts un pieteikšanās termiņi, kā arī darba devēja apliecinājuma veidlapa.

 

Intereses gadījumā lūdzam vismaz piecas darba dienas pirms norādītā pieteikšanās termiņa iesniegt Ārlietu  ministrijai kandidāta pieteikumu, CV, kā arī darba devēja rakstiski izteiktu gatavību norīkojuma gadījumā  ES institūcijā uzņemties  atbilstošās saistības (iesakām izmantot veidlapu pielikumā), nosūtot minētos dokumentus elektroniskā formā uz e-pasta adresi: personala.departamenta.info@mfa.gov.lv (cc: ieva.cesniece@mfa.gov.lv) .

Lai pieteikumu iesniegšanas procesu padarītu pārskatāmāku, iesniedzot pieteikumus lūdzu e-pastā norādīt sekojošu informāciju:

  • Nodaļa uz kuru tiek iesniegts pieteikums (Reference of the unit (DG-DIR-UNIT))
  • Kandidāta uzvārds, vārds
  • Pieteikšanās termiņš

CV Europass formā (angļu vai franču valodā) ir pieejams šai saitē: http://www.europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae   

Lapas informācija atjaunota:    02-02-2018