Ekonomikas ministrija informē par Eiropas Komisijas izsludinātajām sekondēto nacionālo ekspertu (SNE) vakancēm jūlijā

Ref. Deadline
AGRI-D-1 25/09/2017
AGRI-H-2 25/09/2017
COMP-D-1 25/10/2017
DEVCO-B-1 25/10/2017
DEVCO-B-5_A 25/10/2017
DEVCO-B-5_B 25/10/2017
DEVCO-C-4 25/09/2017
EAC-D-2 25/09/2017
ECFIN-C-1 25/09/2017
ECFIN-CEF-CPE-01 25/09/2017
ENER-B-1 25/09/2017
ENER-C-3_A 25/09/2017
ENER-C-3_B 25/09/2017
ESTAT-A-3 25/09/2017
ESTAT-C-4 25/09/2017
ESTAT-G-3 25/09/2017
FISMA-C-3 25/09/2017
FISMA-C-4 25/09/2017
FISMA-D-2 25/10/2017
FISMA-E-2 25/09/2017
GROW-C-1 25/10/2017
GROW-F-5 25/09/2017
HOME-A-4 25/09/2017
HOME-B-3_A 25/09/2017
HOME-B-3_B 25/10/2017
HOME-D-4 25/09/2017
MOVE-A-5 25/09/2017
MOVE-C-3 25/09/2017
MOVE-E-4 25/09/2017
OLAF-B-2 25/09/2017
REGIO-C-4 25/09/2017
REGIO-D-1 25/10/2017
SANTE-B-2 25/09/2017
TAXUD-D-2 25/09/2017
TRADE-A-2 25/10/2017

 

Vakanču apraksti, vakanču referenču numuru saraksts un pieteikšanās termiņi, kā arī darba devēja apliecinājuma veidlapa.

 

Intereses gadījumā lūdzam vismaz piecas darba dienas pirms norādītā pieteikšanās termiņa iesniegt Ārlietu  ministrijai kandidāta pieteikumu, CV, kā arī darba devēja rakstiski izteiktu gatavību norīkojuma gadījumā  ES institūcijā uzņemties  atbilstošās saistības (iesakām izmantot veidlapu pielikumā), nosūtot minētos dokumentus elektroniskā formā uz e-pasta adresi: personala.departamenta.info@mfa.gov.lv (cc: ieva.cesniece@mfa.gov.lv) .

Lai pieteikumu iesniegšanas procesu padarītu pārskatāmāku, iesniedzot pieteikumus lūdzu e-pastā norādīt sekojošu informāciju:

  • Nodaļa uz kuru tiek iesniegts pieteikums (Reference of the unit (DG-DIR-UNIT))
  • Kandidāta uzvārds, vārds
  • Pieteikšanās termiņš

CV Europass formā (angļu vai franču valodā) ir pieejams šai saitē: http://www.europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae   

Lapas informācija atjaunota:    14-07-2017