Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas eksperta/-es amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • zināšanas lietu tiesībās, komerctiesībās un valsts kapitāla daļu pārvaldības jomā
 • zināšanas par normatīvo aktu projektu izstrādi un tiesību aktu piemērošanu
 • labas datorzināšanas (MS Office)
 • labas analītiskās spējas, augsta atbildības izjūta un precizitāte
 • labas angļu valodas zināšanas
 • prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju
 • prasme strādāt komandā un labas komunikācijas prasmes
   

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt kapitālsabiedrību, kurās Ekonomikas ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, pārvaldes funkciju veikšanu
 • izvērtēt kapitālsabiedrību darbības rezultātus, kapitālsabiedrību sniegtās atskaites par mērķu sasniegšanu un citus kapitālsabiedrību darbību raksturojošus dokumentus
 • sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus un sniegt konsultācijas vadībai par kapitālsabiedrību pārvaldes jautājumiem
 • sniegt priekšlikumus kapitālsabiedrību darbības uzlabošanai
 • sarakstes nodrošināšana ar valsts, pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem
 • izvērtēt un sagatavot atzinumu projektus par citu ministriju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, informatīvajiem ziņojumiem vai politikas plānošanas dokumentiem un nodrošināt Ekonomikas ministrijas pārstāvību starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmēs nodaļas kompetences jautājumos
 • izstrādāt tiesību aktu projektus, politikas plānošanas dokumentus un informatīvos ziņojumus valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas, publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības un publiskas personas mantas atsavināšanas jomās un nodrošināt to virzību Ministru kabinetā
   

Piedāvājam:

 • karjeru vienā no vadošajām valsts pārvaldes iestādēm, vērtīgu pieredzi un profesionālu izaugsmi
   

Pieteikuma dokumenti (motivēts pieteikums un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) jāiesniedz līdz 5.jūnijam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vakances@em.gov.lv vai Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519), fakss 67280882. Tālr. uzziņām 67013183.
 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Ekonomikas ministrija. Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga.

Lapas informācija atjaunota:    22-05-2018