Tūrisma politikas mērķis 2014.-2020.gadam:

Latvijas tūrisma attīstības politikas mērķis ir ilgtspējīga tūrisma attīstība, veicinot tūrisma produktu konkurētspējas palielināšanos ārvalstu tirgos.

Pašlaik pasaulē un Eiropā tūrisma nozare piedzīvo nozīmīgas izmaiņas: mainās tūristu ceļošanas paradumi, arvien pieaug e-komercijas pielietojums, palielinās tūrisma produktu dažādība un skaits, parādās jauni tūrisma galamērķi. Tieši tādēļ, esošajos globalizācijas un saasinātās konkurences apstākļos, Latvijai nepieciešams izmantot savas konkurētspējīgās priekšrocības, lai attīstītu tūrisma produktus un teritorijas ar lielāko ilgtspējīgas attīstības potenciālu.

Sadarbībā ar profesionālajām un reģionālajām tūrisma nozares apvienībām, kā arī citām iesaistītajām pusēm, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Latvijas tūrisma politikas plānošanas dokumentu – Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadamPielikumi.

Šīs pamatnostādnes paredz veicināt vairākdienu ceļotāju skaita palielināšanos, mazināt sezonalitātes efektu, palielinot tūristu mītņu noslodzi ārpus noslogotākās vasaras sezonas, nodrošināt tūrisma produktu ienesīguma pieaugumu, kā arī nodrošināt ikgadēju tūrisma produktu eksporta pieaugumu.

2017.gadā tika veikts pamatnostādņu starpposma izvērtējums, ar kuru detalizētāk var iepazīties šeit.

Tūrisma mārketinga aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar Lativjas Investīciju un attīstības aģentūras izstrādāto Tūrisma mārketinga stratēģiju 2018. - 2023. gadam.