Tiešā pakļautībā ir Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments, Ilgtspējīgas enerģijas politikas departaments, Enerģētikas politikas administrēšanas departaments, Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa, ar 01.01.2020