Viktors Valainis

Viktors Valainis

Minister
Viktors.Valainis [at] em.gov.lv

Jurģis Miezainis

Parlamentary Secretary
Jurgis.Miezainis [at] em.gov.lv