AF fondu ansamblis

Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukuma Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros. 

Iesniegšanas termiņš: 12.08.2022. – 12.09.2022. 
Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase 

Dokumenti un materiāli 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros projektu iesniegumu atlases nolikums ar pielikumiem: 

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi; 

  1. Projekta īstenošanas laika grafiks; 

  1. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību; 

  1. Kompetences centra attīstības stratēģija; 

  1. Kompetences centra vadītāja vai pētījumu virziena vadītāja dzīves gaitas apraksts (CV); 

  1. Kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartforma; 

  1. Pētniecības projekta apraksts; 

  1. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika; 

  1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji; 

  1. Kritēriju vērtēšanas metodika. 

Jautājumu gadījumā par projekta iesnieguma sagatavošanu un aizpildīšanu lūgums sazināties ar Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora vietnieci Anitu Zimeli (tālrunis 67013026, elektroniskā pasta adrese: Anita.Zimele@em.gov.lv).   

Atvērt Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi konfigurācijas opcijas

Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi

1.pielikums- Atveseļošanas fonda investīciju projekta iesniegums

1.un 2.pielikums projekta iesnieguma veidlapai

Atvērt Projekta iesnieguma atlases nolikums un pielikumi konfigurācijas opcijas

Projekta iesnieguma atlases nolikums un pielikumi

2.pielikums- Projekta īstenošanas laika grafiks

2.pielikums- Projekta īstenošanas laika grafiks labots

3.pielikums-  Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību

4.pielikums- Kompetences centra attīstības stratēģija

5.pielikums- Kompetences centra vadītāja vai pētījumu virziena vadītāja dzīves gaitas apraksts

6.pielikums- Kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartforma

7.pielikums- Pētniecības projekta apraksts

8.pielikums- Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

8.pielikums- Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika labots

9.pielikums- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

10.pielikums- Kritēriju vērtēšanas metodika

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Kompetences centriem, izstrādājot pētniecības projektu vērtēšanas kritērijus, nepieciešams ievērot Ekonomiskas ministrijas izstrādāto "Pētniecības projektu kritēriju piemērošanas metodiku".