Investīcijas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas stiprina valsts ražošanas kapacitāti un virza ekonomikas transformāciju uz augstākās produktivitātes aktivitātēm. EM piedāvātais PBI rīks sniedz informāciju par investīcijām atsevišķās nozarēs un Latvijas tautsaimniecībā kopumā, kā arī produktivitātes dinamiku un konverģenci ES vidējām līmenim. Balstoties uz makro-līmeņa rādītājiem ir sniegts ieskats investīciju un produktivitātes, kā arī investīciju un nodarbinātības sakarībās.