Iniciatīvas "zaļais koridors" ietvaros Latvijā reģistrētiem komersantiem, kas plāno īstenot investīciju projektus prioritārajos sektoros, ir iespēja saņemt būvniecības, teritorijas plānošanas un migrācijas jomā sniedzamos valsts pārvaldes pakalpojumus prioritārā (paātrinātā) kārtībā, piesakoties un iegūstot prioritāro investīciju projektu statusu, ko piešķir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrs (LIAA).

Iniciatīvas mērķis samazināt komersantiem administratīvo slogu un paātrināt administratīvos saskaņošanas procesus, vienlaicīgi veicinot Latvijas konkurētspēju investīciju piesaistes jomā.