Statuss:
Īstenošanā
att

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi uzaicinājumu un izteikusi interesi piedalīties Baltijas jūras reģiona Interreg programmas projektā “InnoCAPE” (turpmāk – InnoCAPE).

InnoCAPE projekts savā būtībā risina Baltijas jūras reģiona konkurētspēju, izmantojot Industriju 4.0 un digitālās inovācijas centrus (DIH) kā digitālo inovāciju veicinošus faktorus. Projekts risina trīs galvenās problēmas saistībā ar Eiropas digitalizācijas mērķiem: MVU digitalizācijas atpalicība tradicionālajās rūpniecības nozarēs, nepietiekami attīstīta ekosistēma, lai efektīvi darbotos DIH, un nepietiekami pārstāvēts Baltijas Jūras reģions (turpmāk – BJR) globālā kontekstā digitālo inovāciju centru pārstāvībā.
 

Projekta mērķis ir palielināt DIH jaudu, stiprinot inovācijas ekosistēmu ap BJR. InnoCAPE projekts nodrošinās DIH ar zināšanām, atpazīstamību un efektīviem rīkiem mijiedarbībai ar savu mērķa grupu (MVU). Kopumā projekts ir izveidots, lai izstrādātu un izmēģinātu DIH sadarbības modeli BJR, ļaujot tiem palielināt savu lomu un ietekmi uz BJR konkurētspēju un nepārtrauktu izaugsmi.

InnoCAPE konsorcijs sastāv no BJR 9 digitālajiem inovāciju centriem (DIH) un 3 valsts iestādēm (LT, LV, EE). DIH, kas piedalās InnoCAPE projektā visas iesaistītās puses, galvenokārt, ir sagatavošanas posmā, tāpēc visiem partneriem ir liela vajadzība pēc mācīšanās pieredzes un koncepta popularizēšanas tirgū.

Ekonomikas ministrijas loma šajā projektā ir svarīga, jo ar savu iniciatīvu spēs stiprināt Latvijas DIH koncepta izveidi un tā iespējas, izmantojot iegūtās zināšanas (bottom-up) pieeju, kā arī sniegt ieguldījumu DIH stratēģiskajā attīstībā un nodrošināt to atbilstību nacionālajām un BJR prioritātēm politikas veidošanā.

 

Projekts korelē ar valsts uzsākto iniciatīvu digitalizācijas attīstībā, kas izsaka mērķi palielināt izpratni par nozares 4.0 risinājumiem, uzsverot starpnozaru sadarbības priekšrocības, kas balstītas uz IKT risinājumu izmantošanu inovāciju attīstībā.

 

Ekonomikas ministrija vienmēr ir centusies uzsvērt, ka konkurētspēja šodien ir atkarīga no uzņēmēju spējas iesaistīties procesos un transformēties atbilstoši tirgus prasībām. Šī iemesla dēļ ir uzsākts vienotas “Industrija 4.0” platformas izstrādes process, kurš balstās uz 15.02.2019 parakstīto Sadarbības memorandu starp 8 Kompetences Centriem, EM, VARAM un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru, kas ir Vācijas “Industrie 4.0” platformas pārstāvji. Memorands nosaka īstenot digitalizācijas platformu, nodrošinot starp pusēm aktuālas informācijas apmaiņu, veicinot starpsektoru sadarbību dažādu attīstības projektu realizācijā, piemērojot digitālus risinājumus, kā arī veicināt starpnacionālu sadarbību ar mērķi pārstāvēt Latvijas uzņēmēju intereses.

 

Vairāk informācija par projektu: šeit.