Latvijas dalībai "Expo 2025 Osaka" paredzēts veidot kopīgu Baltijas valstu paviljonu, kas sekmēs reģiona atpazīstamību un vienlaikus saglabās katras valsts individuālās programmas. Baltijas valstis "Expo 2025 Osaka" pārstāvēs Latvija un Lietuva, taču Igaunija lēmusi izstādē nepiedalīties. 

Latvija ir izvirzīta kā vadošā valsts Baltijas paviljona organizēšanā un paviljons tiks īrēts no izstādes organizatoriem. 

Izstādes norise plānota no 2025. gada 13. aprīļa līdz 13. oktobrim. Tajā paredzēts uzsvērt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, tādēļ kā izstādes pamattēma definēta "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei". Izstādes organizatori Baltijas paviljonam ir apstiprinājuši dalības apakštēmu "Dzīvību glābšana", kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. 

Uz šo brīdi dalību izstādē ir apstiprinājušas 153 valstis un astoņas starptautiskās organizācijas. Plānots, ka izstādi apmeklēs aptuveni 28 miljoni viesu. 

Dalība izstādē "Expo 2025" ir unikāla iespēja starptautiski pozicionēt Latviju kā valsti, kas vērsta uz tehnoloģiju un inovāciju attīstību. Vienlaikus tā ir iespēja mūsu uzņēmumiem paplašināt savu kontaktu loku un tikties ar potenciālajiem sadarbības partneriem no daudzām pasaules valstīm. Sadarbībā ar Japānu mums ir liels potenciāls gan palielināt eksporta apjomus, gan arī veicināt investīciju piesaisti. Ar Latvijas dalību "Expo Osaka" līdz 2028. gadam plānots palielināt eksportu uz Japānu 50 milj. eiro apmērā, kā arī piesaistīt papildu investīcijas 30 miljonu eiro apmērā. 

Dalība izstādē pavērs iespējas Latvijas uzņēmumiem, kas attīsta produktus, tehnoloģijas un citus risinājumus, atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas jomām (RIS3). Tāpat, izstāde var nodrošināt iespējas tādām nozarēm kā tūrisms, transports un loģistika u.c. 

Vienlaikus, lai paplašinātu iespējas gūt maksimālu rezultātu no Latvijas dalības izstādēs, valdība lēma par Latvijas pievienošanos dalībai Starptautiskajā Izstāžu birojā (BIE). Dalība BIE nodrošinās kā iespēju balsot par nākamo "Expo" organizētājvalsti, tā arī nodrošina atlaidi paviljona īrei izstādē, iespēju piedalīties un balsot par paviljona operacionāliem jautājumiem un izdevīgāku lēmumu pieņemšanu izstādes norises laikā u.c. nozīmīgiem jautājumiem.  

Atgādinām, ka Izskatot Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sagatavoto informatīvo ziņojumu, un atzinīgi novērtējot Latvijas dalības organizēšanu un norisi “Expo 2020 Dubaija”, Ministru kabinets 2022. gada 25. janvārī konceptuāli atbalstīja Latvijas dalību starptautiskajā izstādē “Expo 2025” Japānā.