""

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo - 2021. gada Latvijas ekonomikas attīstības pārskatu. Pārskatā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī prognozētas ekonomikas attīstības perspektīvas.

Covid-19 pandēmija ir spēcīgi un paliekoši ietekmējusi sociālekonomisko situāciju globālā mērogā un arī Latvijā. Latvija jau 2020. gada maija beigās izstrādāja skaidru stratēģiju, kā pārvarēt pandēmijas izraisīto krīzi. Tā paredz pasākumus valsts ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai trīs posmos. 2020. gadā īstenojām pasākumus, lai stabilizētu finanšu situāciju iedzīvotājiem un uzņēmējiem, bet turpmākajos divos gados īstenojam pasākumus ekonomikas pārorientācijai, ar uzsvaru uz inovāciju, digitālo transformāciju, mūžizglītību un orientējoties uz ekonomikas strukturālām pārmaiņām, mērķtiecīgi pielāgojot valsts atbalsta mehānismus. Sākot no 2023. gada izaugsmes fāzē, paredzēti pasākumi tautsaimniecības transformācijai, kas balstīti preču un pakalpojumu eksporta dinamiskā attīstībā, nodrošinot tautsaimniecības izaugsmi caur produktivitātes pieaugumu, automatizāciju, digitālo transformāciju, atbalstu uzņēmumu izaugsmei un strauji augošām nozarēm un ekosistēmām.

Lai gan situācija, kas saistīta ar pandēmiju, ir sarežģīta, 2021. gadā Latvijas ekonomika ir stabilizējusies, un atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm IKP pieaugums šogad varētu sasniegt tuvu 5%. To ir nodrošinājis uzņēmēju izcilais sniegums eksportā, ko ir veicinājušas arī Ekonomikas ministrijas atbalsta iniciatīvas. Tāpat šis gads ir bijis veiksmīgs investīciju piesaistē, ko sekmēja arī valdības īstenotā politika, ieviešot zaļā koridora” principu prioritārajiem investīciju projektiem. Lai arī neskaidrība par Covid-19 ietekmi uz ekonomikas attīstību joprojām ir ārkārtīgi liela, jo nav skaidrs, cik ilgi un plaši turpināsies vīrusa izplatība Eiropā un pasaulē, vairums ekspertu prognozē, ka izaugsme 5% apmērā Latvijā turpināsies arī 2022. gadā.

 

Ar iepriekšējām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...