*

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo – 2023. gada – „Latvijas ekonomikas attīstības pārskatu”. Pārskatā novērtēta situācija ekonomikā un prognozētas ekonomikas attīstības perspektīvas.

Pēc ekonomikas straujas atkopšanās no Covid-19 pandēmijas krīzes 2021. gadā izaugsme Latvijā 2022. gadā palēninājās līdz 3,4 %. Ekonomikas attīstību 2022. gadā būtiski ietekmēja Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītie piegāžu ķēžu pārrāvumi, energoresursu un pārtikas dārdzības izraisītais inflācijas kāpums, kā arī globālā pieprasījuma samazināšanās. 2022. gada 1. pusgadā vēl pilnā apmērā nebija jūtamas kara sekas. Ekonomika pieauga par 5,8 %, salīdzinot ar 2021. gada 1. pusgadu. Kāpumu ietekmēja zemā bāze 2021. gada sākumā un pakāpeniska Covid-19 ierobežojumu atcelšana. Tomēr 2. pusgadā izaugsme gada griezumā samazinājās līdz 1,2 %, pasliktinoties eksporta-importa saldo bilancei un samazinoties privātā patēriņa un investīciju pieauguma tempiem.

2023. gadā ekonomikas attīstību turpināja ietekmēt ģeopolitiskā situācija un nenoteiktība, augstās cenas un banku procentu likmju celšanās. Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, 1. ceturksnī ekonomikas pieaugums apstājās, 2. ceturksnī un 3. ceturksnī IKP jau samazinājās attiecīgi par 1,1 % un 0,7 %. Šā gada 3 ceturkšņos IKP bija par 0,6 % mazāks nekā pirms gada attiecīgajā periodā. Sagaidāms, ka kopumā 2023 .gadā IKP saglabāsies tuvu 2022. gada līmenim.

2024. gadā ekonomika sāks pieaugt nedaudz straujāk. Starptautiskās institūcijas prognozē, ka Latvijas lielākajos eksporta tirgos 2024. gadā ekonomika augs, kas pozitīvi ietekmēs valsts eksporta iespējas. Reālajai algai atsākot pieaugt, sagaidāms, ka atsāks augt arī privātais patēriņš. ES fondu programmu īstenošana pozitīvi ietekmēs investīciju dinamiku. Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2024. gadā IKP pieaugums varētu sasniegt 2-3 %.

Ekonomikas tālākā attīstība vidēja termiņa periodā ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas. Lielākais Latvijas izaugsmes risks ir saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši ģeopolitisko situāciju. Tāpat svarīga ir ES kopējās ekonomikas telpas turpmākā attīstība. Latvijas ekonomiskās priekšrocības vidējā termiņā galvenokārt balstīsies uz panākto makroekonomisko stabilitāti, kā rezultātā ir uzlabojušies Latvijas kredītreitingi, kā arī uz plānoto ES atbalsta programmu efektivitāti un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē. Ieilgstot karam Ukrainā, ekonomikas atveseļošanās tempi varētu būt lēnāki.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstot uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām, mazākā mērā uz lētu darbaspēku un zemām resursu cenām, vidēja termiņa periodā Latvijas izaugsmes tempi potenciāli var sasniegt 4-5 % pieaugumu gadā.

 

Ar iepriekšējām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...