" "

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo - 2020. gada Latvijas ekonomikas attīstības pārskatu. Pārskatā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī prognozētas ekonomikas attīstības perspektīvas.

2020. gads ir izaicinājumu pilns. Covid-19 pandēmija ir spēcīgi un paliekoši ietekmējusi sociālekonomisko situāciju globālā mērogā. Taču pašreizējo situāciju varam skatīt arī kā iespēju stiprināt mūsu ekonomikas ilgtspējīgumu.

Līdz 2020. gada rudenim Latvijai bija izdevies tikt galā ar Covid-19 izraisītajiem izaicinājumiem salīdzinoši labi. Latvijā bija vērojami vieni no zemākajiem Covid-19 inficēšanās rādītājiem Eiropā. Tas tika panākts ar efektīvu un savlaicīgu valdības reakciju. Arī Covid-19 pandēmijas ietekme uz ekonomiku bija salīdzinoši mazāka. Tomēr kopš rudens mēs saskaramies ar jaunu Covid-19 pandēmijas uzliesmojumu.

Latvijā līdz Covid-19 pandēmijai saglabājās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedza ES vidējos rādītājus. No 2011. līdz 2019. gadam IKP vidēji pieauga par 3,3% ik gadu. 2019. gadā ekonomikas kāpums kļuva mērenāks. IKP 2019. gadā pieauga par 2,1%. Izaugsmes tempu sabremzēšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit, lēnāka izaugsme ES valstīs).

Covid-19 pandēmija būtiski ietekmē pasaules un Latvijas ekonomiku. 2020. gada trīs ceturkšņos IKP Latvijā saruka par 4,3% gada griezumā. Ceturkšņu griezumā lielākais kritums bija vērojams 2. ceturksnī, kad ekonomika saruka par 8,9%. Tomēr tas ir salīdzinoši labs rādītājs, jo vidēji ES IKP 2. ceturksnī saruka par 13,9%. 3. ceturksnī ekonomikas krituma tempi gada griezumā samazinājās, IKP sarūkot par 2,6% Latvijā un 4,2% ES. Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, gada nogalē kopējā ekonomiskā situācija valstī turpina pasliktināties. Situācija pasliktinās arī Latvijas eksporta tirgos un jaunie ierobežojumi var ietekmēt ārējo pieprasījumu un līdz ar to arī mūsu eksporta iespējas. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas novērtējumam IKP 2020. gadā Latvijā varētu sarukt par 5-6%, salīdzinot ar 2019. gadu. Ekonomikas pieaugums varētu atsākties 2021. gadā.

Ekonomikas tālākā attīstība vidēja termiņa periodā ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas. Latvijas tautsaimniecības turpmākā attīstība joprojām būs cieši saistīta ar eksporta iespējām, tāpēc lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši Covid-19 epidēmijas ekspansijas apturēšanu. Tāpat svarīga ir ES kopējās ekonomikas telpas turpmākā attīstība. Latvijas ekonomiskās priekšrocības vidējā termiņā galvenokārt balstīsies uz panākto makroekonomisko stabilitāti, kā rezultātā ir uzlabojušies Latvijas kredītreitingi, kā arī uz plānoto ES atbalsta programmu efektivitāti un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām, mazākā mērā uz lētu darbaspēku un zemām resursu cenām. Vidēja termiņa periodā Latvijas izaugsmes tempi var sasniegt 4-5% pieaugumu gadā. Vājinoties izaugsmei Eiropā un vīrusa ierobežošanas pasākumiem ieilgstot, ekonomikas atveseļošanās tempi varētu būt lēnāki.

 

Ar iepriekšējām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...