Statuss:
Īstenošanā
" "

Projekta “Common Act” pilnais nosaukums ir Vienotas komunikācijas stratēģijas ilgtspējībai un energoefektivitātei Baltijas Jūras reģionā, un projekta mērķis ir uzlabot vispārējo komunikāciju saistībā ar ēku energoefektivitāti. Projekta gaitā tiks testētas dažādas labās komunikācijas prakses un rezultātā izstrādātas vadlīnijas komunikācijas stratēģijai energoefektivitātes jautājumos katrā no partnerorganizācijām. Stratēģijas balstīsies uz projekta gaitā apzināto labo praksi, svarstarpējām starptautiskām darba grupām, kā arī sadarbību ar ārēju ekspertu komunikācijas jomā. Rezultātā tiks izveidota transnactionāla platforma energoefektivitātei Baltijas Jūras reģionā, kas sniegt regulāras saziņas un ideju apmaiņas iespējas projektā iesaistīto ekspertu starpā.

Partnerība:
Dalarnas apgabala administratīvā padome, Zviedrija
Ekonomikas ministrija, Latvija
Vides Konsultāciju Birojs Tepsli OÜ, Igaunija
Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības padome ( (CPTRA), Igaunija
Ekonomikas un komunikāciju lietu ministrija, Igaunija

Lietuvas Enerģijas Aģentūra, Lietuva
Polijas Energoefektivitātes Fonds (FEWE), Polija
Baltijas jūras valstu padome (CBSS)
Mājokļu Iniciatīva Austrumeiropā - Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V, Vācija

Projekta īstenošanas periods: 2020. Gada 2. Septembris – 2021. 30. Novembris                                        

Projektu pilnībā finansē Zviedrijas institūts. Piešķirtais budžets ir 48 500 eiro

Kontaktpersonas:

Inese Bērziņa, Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vecākā eksperte

Elīna Sergejeva, Energoefektivitātes un krīzes vadības departamenta vecākā eksperte