Latvijā pastāv sekojošas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un brīvostas:

  1. Liepājas SEZ –  http://liepaja-sez.lv/ 
  2. Rēzeknes SEZ – http://www.rsez.lv/
  3. Rīgas brīvosta – http://www.rop.lv/lv/
  4. Ventspils brīvosta – http://www.portofventspils.lv/lv/
  5. Latgales SEZ - https://lpr.gov.lv/lv/lsez/ 

Speciālo ekonomisko zonu un brīvostu darbību un funkcijas nosaka Likums par ostām, Rīgas brīvostas likums, Ventspils brīvostas likums, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums, Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums, Komercdarbības atbalsta kontroles likums, Likums par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, Likums par nodokļiem un nodevām, Likums par pievienotās vērtības nodokli, Likums par uzņēmumu ienākuma nodokli, kā arī muitas lietas regulējošie normatīvie akti un citi normatīvie akti.