Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju, kā arī vides verificētāju akreditācijai reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

Latvijas Nacionālā akreditācijas padome piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā, veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām, kā arī konsultē atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas jautājumos reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

Darbojas saskaņā ar 1996.gada 8.augusta likumu „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1266 „Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums”.