Saskaņā ar 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.383 grozījumiem, kas stājās spēkā 2016.gada 17.decembrī, tika grozīts noteikumu 16.punkts, nododot vidējā apkures patēriņa ēkās publicēšanu Būvniecības valsts kontroles birojam. Vidējais apkures patēriņš ēkās sākot no 01.03.2017. publicēts:

https://bvkb.gov.lv/lv/content/videjais-energoefektivitates-raditajs

 

Vidējais īpatnējais apkures patēriņš līdz 01.03.2016.

 

  •  Biroja ēkās – 125,83 kWh/mgadā
  •  Izglītības iestādēs – 122,49 kWh/mgadā 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 152,04 kWh/ m2 gadā

 

Vidējais īpatnējais apkures patēriņš ēkās uz 01.03.2015.:
 

  • Biroja ēkās – 131,39 kWh/m2 gadā;
  • Izglītības iestādēs – 121,73 kWh/m2 gadā;
  •  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 151,36 kWh/ m2 gadā.

 

Vidējais īpatnējais apkures patēriņš ēkās uz 01.03.2014. :

  • Biroja ēkās – 133,02 kWh/m2 gadā
  •  Izglītības iestādēs – 123,42 kWh/m2 gadā
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – 157,67 kWh/ m2 gadā