Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

" "

 

Pamatdarbība:

Kapitālsabiedrība veic tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – valsts īpašumu privatizāciju un valsts kapitāla daļu (valsts dzīvojamo māju) atsavināšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros.

 

Juridiskā adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, LV-1010 

Pamatkapitāla lielums

446 064 930 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100%

Valde

 

Valde: valdes priekšsēdētājs Andris Gādmanis, valdes loceklis Kaspars Kociņš

Padomes nav

Mājaslapas adrese

www.possessor.gov.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

Ar Ministru kabineta 2023.gada 13.septembra  rīkojumu Nr.579 “Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un vispārējo stratēģisko mērķi” nolemts saglabāt līdzdalību SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” un ir noteikts SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” vispārējais stratēģiskais mērķis – atbilstoši dotajiem deleģējumiem efektīvi pārvaldīt publiskos aktīvus, kā arī valsts attīstībai un drošībai nozīmīgus resursus un infrastruktūru, piedāvājot profesionālus pakalpojumus un inovatīvus risinājumus.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • LAS “Reverta” 96,89 %

www.reverta.lv

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” ieguva līdzdalību AS „Reverta”, izpildot Ministru kabineta lēmumu AS „Parex banka” restrukturizācijas plāna ietvaros.

 

  • SIA “FeLM” 100%

Izpildot Ministru kabineta 2016.gada 22.marta lēmumu, AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” dibināja SIA “FeLM” ar vienīgo darbības mērķi – prasījuma pret AS “KVV Liepājas metalurgs” pārvaldīšana.

 

  • SIA “REAP” 100%

2017.gada 14.novembra sēdē Ministru kabinets deva atļauju AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienīgo darbības mērķi – no LAS “Reverta” pārņemto aktīvu, tajā skaitā prasījumu tiesību, pārvaldīšana.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

2023.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2022. gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2022. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2021. gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2021. gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2020. gadu.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2020. gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019. gadu.

Apstiprinātais konsolidētais pārskats par 2019. gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Darbības rezultāti

Finanšu pārskati