Ekonomikas ministrija (EM) ir tūrisma nozares vadošā valsts iestāde, kas atbild par tūrisma attīstības valsts politikas izstrādi un īstenošanu.

EM kompetenci, funkcijas un uzdevumus tūrisma jomā nosaka Tūrisma likums, ministrijas nolikums, kā arī citas tiesību normas. Par tūrisma jomu atbild Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments.

EM pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) atbild par tūrisma politikas īstenošanu. Tās galvenais uzdevums ir Latvijas kā pievilcīga un droša tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ārvalstīs, kā arī vietējā tūrisma jomas attīstības stimulēšana. Sīkāka informācija par LIAA un tās darbību ir pieejama mājas lapā: http://liaa.gov.lv/lv