Ekonomikas ministrija (EM) ir tūrisma nozares vadošā iestāde, kas atbild par tūrisma attīstības valsts politikas izstrādi un īstenošanu.

EM kompetenci, funkcijas un uzdevumus tūrisma jomā nosaka Tūrisma likums, ministrijas nolikums, kā arī citas tiesību normas. Par tūrisma jomu atbild Nozaru politikas departaments.

EM pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) atbild par tūrisma politikas īstenošanu. Tās galvenais uzdevums ir Latvijas kā atraktīva un droša tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana. Sīkāka informācija par LIAA un tās darbību ir pieejama mājas lapā: http://liaa.gov.lv/lv