Ekonomikas ministrija izstrādā normatīvos aktus un izstrādā un īsteno politiku jautājumos, kas saistīti ar iekšējās tirdzniecības regulēšanu, elektronisko komerciju, ievērojot Latvijas tautsaimniecības intereses un Eiropas Savienības iekšējā tirgus prasības.

Saistību tiesības tirdzniecības darījumos vispārīgi tiek reglamentētas Civillikumā. Tāpat ikvienam komersantam sava komercdarbība jāveic saskaņā ar to vispārējo tiesību normu kopumu, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos un veido komercdarbības vides tiesisko regulējumu.