Bīstamās iekārtas ir iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas likumā Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm:

 • Lifti
 • Kravas celtņi
 • Cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji
 • Trošu ceļi
 • Eskalatori un konveijeri
 • Publiskās atrakcijas
 • Katliekārtas
 • Maģistrālie cauruļvadi
 • Spiedieniekārtu kompleksi
 • Degvielas uzpildes stacijas
 • Gāzes balonu uzpildes stacijas
 • Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri
 • Tērauda kausēšanas iekārtas
 • Tērauda velmēšanas iekārtas
 • Autotransporta līdzekļu cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai
 • Cisternas degvielas pārvadāšanai

 

Bīstamo iekārtu uzraudzību un kontroli veic, kā arī tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Bīstamo iekārtu pārbaudi veic inspicēšanas institūcijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā.