Privatizācijas sertifikātus var pārdot licencētam sertifikātu tirgus starpniekam, slēdzot rakstveida līgumu. Starpnieka pakalpojumu var sniegt kapitālsabiedrība, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumi Nr. 711 „Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību”.

Ekonomikas ministrijas izveidota Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija izsniedz, aptur un anulē starpniecības sabiedrības licenci, kā arī uzrauga starpniecības sabiedrības komercdarbību sertifikātu tirgū.

Sertifikātu tirgū licencēto firmu saraksts

(licences izsniegtas uz nenoteiktu laiku)

Npk

Lic.nr.

Nosaukums

Telefons

Adrese

Licence izsniegta

1.

S157

A/S "Rietumu Banka"

67025284

Rīga, Vesetas iela 7

28.04.2008.

2.

S393

SIA "Hipo apdrošināšana un sertifikāti"

67774455; 26113708

Gunāra Astras iela 5, Rīga,
LV-1084

14.03.2013.

3.

S395

SIA "MVU attīstības centrs"

67774457; 26113708

Gunāra Astras iela 5, Rīga,
LV-1084

20.02.2014.

Informācijas sniegšana par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū

Licencēšanas komisijas 2013.gada 5.jūlija sēdē ir apstiprināta kārtību, kādā visas privatizācijas sertifikātu tirgus licencētās starpniecības sabiedrības sniedz informāciju par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū , kas stājās spēkā 2013.gada 1.septembrī. Starpniecības sabiedrību sniegtās ziņas par darījumiem ar privatizācijas sertifikātiem pārbauda un apkopo SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.