Ekonomikas ministrija veic slēgtās atlases kārtas uzsaukumu Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 421 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi" (EM atsevišķi rakstiski informē Altum par atlases laiku).

Iesniegšanas termiņš: 30.07.2022.-10.08.2022.

Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase 

Ekonomikas ministrija slēgtās atlases kārtas ietvaros ir izvērtējusi un 2022. gada 18. oktobrī apstiprinājusi finansējuma saņēmēju un kombinētā finanšu instrumenta īstenotāju akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum".

Atbalsts komersantiem pieejams līdz 2026. gada 30. jūnijam, tā saņemšanai aicinām komersantus vērsties pie Attīstības finanšu institūcijas “Altum”. Papildus informācija.

Kontaktinformācija:

ES fondi