Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā.

attels

Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku,būvniecības politiku,enerģētikas politiku,tūrisma politiku,ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), uzņēmējdarbības attīstības politiku, investīciju politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās. 

att.

Ekonomikas ministrijas darbības kompetence noteikta šādos dokumentos:

Pielikums Nr.1 Ministrijas struktūra (LV)

Pielikums Nr.2 Ministrijas struktūra (ENG)