Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei

Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei".

Iesniegšanas termiņš: 03.02.2023.-16.02.2023.

Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase

Dokumenti un materiāli

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” projektu iesnieguma veidlapa un tās pielikumi:

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi;
  2. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību;
  3. Eiropas Komisijas apstiprinājuma dokuments (līguma kopiju) par dalību Eiropas digitālās inovācijas centru tīklā un programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma saņemšanu saskaņā ar regulu Nr. 2021/694;
  4. Pieteikums programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma saņemšanai;
  5. Eiropas digitālās inovācijas centra izstrādāta metodoloģiju atbalstāmo darbību īstenošanai;
  6. Iekšējās kontroles sistēmas apraksts;
  7. Kārtība, kādā tiek piešķirts komercdarbības atbalsts gala labuma guvējiem;
  8. Detalizēta izmaksu tāme.

Jautājumu gadījumā par projekta iesnieguma sagatavošanu un aizpildīšanu lūgums sazināties ar Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta vecāko eksperti Kristīni Karlsbergu (tālrunis 67013043, elektroniskā pasta adrese: Kristine.Karlsberga@em.gov.lv).  

Projekta iesnieguma atlases nolikums ar pielikumiem:

Projektu iesniegumu atlases nolikums

1. Pielikums - Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi (1. un 2. pielikums projekta iesnieguma veidlapai)

2. pielikums - Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību

3. pielikums - Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

4. pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

5. pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

6. pielikums -  Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Ekonomikas ministrija slēgtas atlases kārtas uzsaukuma “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" ir izvērtējusi iesniegtos projektu iesniegumus un informē, ka 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros 17.03.2023. ir apstiprināti šādi Eiropas digitālās inovācijas centri:

123

 

 

ES
ES