Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu Ministra kabineta 2022.gada 13.septembra noteikumu Nr. 577 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei” ietvaros.

Iesniegšanas termiņš: 03.02.2023.-16.02.2023.

Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase

Projektu iesnieguma veidlapa un tās pielikumi:

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi;
  2. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību;
  3. Eiropas Komisijas apstiprinājuma dokuments (līguma kopija) par dalību Eiropas digitālās inovācijas centru tīklā un programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma saņemšanu saskaņā ar regulu Nr. 2021/694;
  4. Pieteikums programmas "Digitālā Eiropa" finansējuma saņemšanai;
  5. Eiropas digitālās inovācijas centra izstrādāta metodoloģiju atbalstāmo darbību īstenošanai;
  6. Iekšējās kontroles sistēmas apraksts;
  7. Kārtība, kādā tiek piešķirts komercdarbības atbalsts gala labuma guvējiem;
  8. Detalizēta izmaksu tāme.

Projekta iesnieguma atlases nolikums ar pielikumiem:

Projektu iesniegumu atlases nolikums

1. Pielikums - Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi (1. un 2. pielikums projekta iesnieguma veidlapai)

2. pielikums - Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību

3. pielikums - Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

4. pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

5. pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

6. pielikums -  Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Ekonomikas ministrija slēgtas atlases kārtas uzsaukuma 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" ietvaros ir izvērtējusi iesniegtos projektu iesniegumus un informē, ka 2.2.1.1.i. investīcijas ietvaros 17.03.2023. ir apstiprināti šādi Eiropas digitālās inovācijas centri:

123

 

Atbalsts gala labuma guvējiem pieejams līdz 2026. gada 30.jūnijam, tā saņemšanai aicinām gala labuma guvējus vērsties pie Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora.

Kontaktpersona:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv
ES fondi