Jaunuzņēmumu (jeb start-up) vide Latvijā ir ļoti dinamiska un pēdējo divu gadu laikā notikusi strauja jaunuzņēmumu kustības attīstība: Latvijā ne tikai darbojas aptuveni 320 jaunuzņēmumi, kas spējuši piesaistīt investīcijas vairāk kā 210 miljonu EUR apjomā, bet arī pilnveidojas jaunuzņēmumu ekosistēma.

“Strauji augošiem tehnoloģiju uzņēmumiem jeb start-up ir būtiska nozīme Latvijas ekonomiskās izaugsmes, pievienotās vērtības un inovācijas sekmēšanā. Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums ir pamats šādu uzņēmumu attīstības veicināšanai, kā rezultātā ceram, ka ik gadu Latvijā radīsies vismaz 30 šādi uzņēmumi, kas būs piesaistījuši aptuveni 160 augsti kvalificētus darbiniekus. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par start-up jeb strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu izvēli Nr.1 Baltijas valstīs,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.


Notiek aktīva un regulāra valdības sektora komunikācija un tikšanās ar jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekiem.  Ekosistēmas dalībnieki apvienojušies asociācijā “Startin.LV”, kas dibināta 2016. gada 15. februārī ar mērķi pārstāvēt Latvijas jaunuzņēmumu intereses, veicināt to savstarpējo sadarbību un attīstīt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu kopumā.

 

Lai pilnveidotu jaunuzņēmumu vidi un tiesisko regulējumu, Ekonomikas ministrija un Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija “Startin.LV” parakstījušas Saprašanās memorandu, vienojoties par tālāko sadarbību jaunuzņēmumu vides konkurētspējas paaugstināšanai Latvijā, un izveidots rīcības plāns jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai ar mērķi ieviest 0% birokrātiju jaunuzņēmumiem un veicināt Latvijas start-up ekosistēmas starptautisko atpazīstamību.

attels