Statuss:
Īstenošanā

iBuy – veicināt inovācijas caur publisko iepirkumu

2016. gada jūnijā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Europe projekta “Valsts iestāžu kā inovāciju pieprasītāju lomas stiprināšana, izmantojot publisko iepirkumu” (“Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement”) (iBuy) īstenošanu. Projektā ir apvienojušies pārstāvji no septiņām dažādām valstīm – Lietuvas, Spānijas, Somijas, Rumānijas, Grieķijas, Latvijas un Portugāles, kur Lietuvas pārstāvji no Lietuvas Inovāciju centra ir projekta vadošais partneris.

att

Projektam ir paredzēts sasniegt sekojošus mērķus:

  • ar pieredzes apmaiņu veicināt inovācijas publiskā iepirkuma procedūru plašāku izmantošanu, piemērojot jaunus iepirkuma modeļus inovācijas veicināšanai;
  • izvērtēt ES struktūrfondu programmu finansējuma piesaistes iespējas inovācijas publiskā iepirkuma sekmēšanai;
  • savstarpējās mācīšanās rezultātā, radīt ietvaru politikas veidotāju izpratnes paaugstināšanai par inovācijas publisko iepirkumu, tā potenciālu un sniegtajām iespējām.

Projekta rezultātā Ekonomikas ministrijā tiks paplašināta profesionālā kompetence un spējas, kā arī radīsies iespēja virzīt inovāciju publiskā iepirkuma piemērošanu.

Lai veicinātu informācijas apriti  un  savstarpējās pieredzes rezultātā izstrādāt rīcības plānu inovāciju publiskā iepirkuma piemērošanai Latvijā Ekonomikas ministrija ir izveidojusi starpinstitūciju darba grupu.

iBuy tiek finansēts no Interreg Europe programmas finansējuma ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu. Projekta budžets sastāda EUR 1,471 milj., no kura 15% ir Ekonomikas ministrijas budžeta līdzfinansējums EUR 176,800 tūkst. apmērā un 85% tiek finansēti no Interreg Europe programmas finansējuma. Projekta īstenošanas ilgums ir 50 mēneši, sākot ar 2018.gada 1.jūniju.

Projekta aktivitātēm ir iespējams sekot projekta oficiālajā interneta vietnē https://www.interregeurope.eu/ibuy/, kā arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Noslēdzas Interreg Europe projekts inovācijas publiskā iepirkuma sekmēšanai
Skatīt vairāk