Ministru kabinets 2012. gada 15. maijā apstiprināja Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes izveidi.

Padomes mērķis ir nodrošināt saskaņotu valsts pārvaldes iestāžu un uzņēmēju organizāciju sadarbību sekmīgas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā un īstenošanā Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas celšanai un eksportspējas stiprināšanai.

Padomes darbu vada tās priekšsēdētājs ārlietu ministrs, priekšsēdētāja vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomes sastāvā ir arī satiksmes un zemkopības ministri, Valsts prezidenta un Ministru prezidenta biroju pārstāvji, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs. Vienlaikus tās sēdēs var tikt uzaicināti piedalīties valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, valsts infrastruktūras uzņēmumu vadītāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi eksperti.