Lai sekmētu Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, ārējās ekonomiskās politikas jautājumu ciešākai koordinācijai nacionālā līmenī ir izveidota Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padome.

Lai koordinētu institūciju darbu, ik gadu tiek izstrādāts Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ārlietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas darba plāns.