Informācija par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un izmantošanu

līdz 31.12.2022.

 

Piešķirto privatizācijas sertifikātu skaits

112,38 milj.

 

Par nodzīvoto laiku Latvijā (PS)

103,58 milj.

Par politiskām represijām (PS)

0,79 milj.

Īpašuma kompensācijas sertifikāti (ĪKS)

8,01 milj.

(7,1% no kopējā piešķirto sertifikātu skaita)

 

Īpašuma veids

Sertifikātu skaits(tūkst.)

 

Atsavinātā manta

85,6

 

Kapitāla daļas lauksaimniecības uzņēmumā

691,7

 

Lauku apvidus zeme

4896,4

 

Namīpašumi

969,8

 

Pilsētu zeme

816,8

 

Politiski represēto personu manta

89,8

 

Uzņēmumi

461,0

 

                                          Kopā

8011,1

31.12.2022. kontos ieskaitīti 110,76 milj. privatizācijas sertifikātu (98,5% no piešķirto sertifikātu skaita), t.sk. 7,61 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu.

Privatizācijas sertifikātu atlikums kontos

Privatizācijas sertifikātu konti

Privatizācijas sertifikātu skaits (kopā)

% no kopējā piešķirto sertifikātu skaita

T.sk. īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits

% no piešķirto kompensācijas sertifikātu skaita

Sertifikāti fizisko personu kontos

1,764 milj.

1,6

0,084 milj.

1,05

Sertifikāti juridisko personu kontos

0,153 milj.

0,1

0,001 milj.

0,01

Kopā

1,917 milj.

1,7

0,085 milj.

1,06

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27.pantā noteikto no 2007.gada 1.decembra 58,2 tūkst. personu ir zaudējuši tiesības ieskaitīt kontā 1,62 milj. privatizācijas sertifikātus (1,4% no piešķirto sertifikātu skaita) (tai skaitā 0,4 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu – 5% no piešķirto kompensācijas sertifikātu skaita).

Kopā dzēsti, izmaksājot naudu, 0,85 milj. privatizācijas sertifikātu (0,8% no piešķirto sertifikātu skaita), tai skaitā:

- 0,63 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu, izmaksājot naudu 8,4 tūkst. personām 25,04 milj. euro apjomā par lauku apvidus zemi;

- 0,17 milj. privatizācijas sertifikātu, izmaksājot naudu politiski represētajām 26,2 tūkst. personām 6,60 milj. euro apjomā;

- 0,05 milj. īpašuma kompensācijas sertifikātu, izmaksājot naudu 2,15 milj. euro apjomā par administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām atņemto mantu.

No sertifikātu kontiem kā samaksa par kontu apkalpošanu tika dzēsti 432 031,65 privatizācijas sertifikāti (PS-419 421,09 un ĪKS 12 610,56), t.sk., par kontu apkalpošanu 2017.gadā – dzēsti 151 040,01 privatizācijas sertifikāti (PS 147 066,50 un ĪKS 3 973,51), par kontu apkalpošanu 2018.gadā – dzēsti 99 139,65 privatizācijas sertifikāti (PS 96 239,39 un ĪKS 2 900,26), par kontu apkalpošanu 2019.gadā – dzēsti 70 557,53 privatizācijas sertifikāti (PS 68 385,76 un ĪKS 2 171,77), par kontu apkalpošanu 2020.gadā – dzēsti 59 131,64 privatizācijas sertifikāti (PS 57 265,71 un ĪKS 1 865,93), par kontu apkalpošanu 2021.gadā – dzēsti 52 162,82 privatizācijas sertifikāti (PS 50 463,73 un ĪKS 1 699,09).

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijā izmantotie privatizācijas sertifikāti

Objekti

Privatizācijas sertifikātu skaits (milj.)

T.sk. īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits (tūkst.)

Namīpašuma iegādei

38,042

591,6

Uzņēmumu u.c. īpašumu iegādei

7,354

109,6

Kapitāla daļu (akciju) iegādei

44,461

954,0

Zemes privatizācijai

17,706

5177,9

KOPĀ

107,563

6833,1

% no piešķirtajiem priv./komp. sertifikātiem

95,7 %

85,3 %