attēls

Eiropas klasteru sadarbības platforma (European Cluster Collaboration Platform, turpmāk - ECCP) klasteriem sniedz plašas iespējas to darbības attīstībai. Izmantojot ECCP sniegtos pakalpojumus klasteriem ir iespēja:

 

  • izmantojot efektīvus tīklošanās rīkus rast jaunas iespējas;
  • veicināt starptautisku sadarbību;
  • starpnozaru sadarbības ietvaros veicināt jaunu vērtību ķēžu rašanos;
  • piekļūt aktuālākajiem informatīvajiem materiāliem par klasteru attīstību;
  • uzlabot savu veiktspēju un veicināt savu (kā arī klasteru biedru) konkurētspēju

 

ECCP pakalpojumu klāstā ietipst:

  • lielākā informācijas platforma klasteriem, tajā apvienojot informāciju par visdažādākajām klasteru aktualitātēm (ziņas, gaidāmo pasākumu apraksts, cita veida piedāvājumi utt.); 
  • klasteru sadarbības veicināšanas pasākumi;
  • sadarbības partneru meklēšanas rīks, kurā klasteru organizācijas var izteikt piedāvājumus citiem klasteriem un apmainīties ar dažāda tipa informāciju;
  • unikāla datubāze ar detalizēti aprakstītiem projektiem, kuru ietvaros klasteri var saņemt atbalstu vai veicināt savu kompetenci un veiktspēju.

 

ECCP pamatā ir veidota, lai atvieglotu un veicinātu klasteru pārvaldītāju (vadītāju un projektu vadītāju) darbu un veiktspēju, taču ņemot vērā platformā integrēto saturu un iespējas, tad platforma var būt ļoti noderīga arī klasteru biedriem (uzņēmumiem un citām organizācijām), kā arī klasteru politikas veidotājiem. Platformā apvienojot unikālus rīkus, iespējas un informāciju tiek veidota labvēlīga vide klasteru sadarbības veidošanai un attīstībai. ECCP mērķis ir kļūt par vadošu Eiropas platformu starptautiskai klasteru sadarbība (arī ārpus Eiropas). 

 

Lai reģistrētos ECCP platformā apmeklējiet oficiālo platformas tīmekļa vietni.