Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

attēls

 

Pamatdarbība

Akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” komercdarbība nodrošina lietotājus Rīgas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasījumam atbilstošā apjomā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi.

Juridiskā adrese

Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012 

Pamatkapitāla lielums

66968300.00 EUR 

Valsts līdzdalības apmērs

48,995% 

Valde

Valde: valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons, valdes locekļi: Uģis Osis, Raivis Elliņš, Vineta Kutkēviča, Mārcis Kauliņs

Padome

Gatis Sniedziņš – padomes priekšsēdētāja vietnieks, Matīss Paegle, Artūrs Veits, Mārtiņš Lazdovskis - padomes locekļi

Mājaslapas adrese

www.rs.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • AS „Rīgas siltums” veic komercdarbību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.punktu, un 5.punktu (likuma redakcija, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim).
     
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.18 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās akciju sabiedrības "Rīgas siltums" akcijas” lemto AS "Rīgas siltums" jānodrošina centralizēta, nepārtraukta, ekonomiski pamatota, pieprasītajam daudzumam un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstoša siltumapgāde. Tā ir vienīgais valsts pārvaldes instruments, ar kuru ir iespējams ietekmēt siltumapgādi Rīgas pilsētā, tādēļ ir svarīgi nezaudēt valsts pārvaldes kontroli pār šo sabiedrību (pašlaik valsts pārvaldes kontrole tiek īstenota, izmantojot valstij piederošos 48,995% pamatkapitāla un Rīgas domei piederošos 49% pamatkapitāla). Siltumapgādes organizēšana ir valsts pārvaldes uzdevums, kas īstenojama sabiedrības interešu labā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • 100 % SIA „Rīgas BioEnerģija”

Kapitālsabiedrības uzdevums ir attīstīt biokurināmā katlumājas celtniecības projektu.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Rīgas Siltums” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2022.gadu.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Apstiprinātais pārskats par 2021.gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2020.gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu  

Darbības rezultāti un finanšu pārskati