LR valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā; Latvijas Republikas (LR) valdība ir noslēgusi vairākus starpvaldību nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā.

Sadarbības līgumi ir orientēti uz ciešas un ilgstošas sadarbības veidošanu tūrisma jomā, uzsverot tūrisma nozīmi ne tikai ekonomikas attīstībā, bet arī valstu abpusējo attiecību veidošanā. Līgumi paredz veicināt tūrisma nozares organizāciju un institūciju ciešāku sadarbību starpvalstu līmenī, dažāda veida sadarbību tūrisma informācijas apmaiņā, tirgvedības pasākumu organizēšanā, tūrisma produktu attīstībā, studentu, mācībspēku un tūrisma uzņēmumu darbinieku apmaiņā, kā arī citās tūrisma jomās, kas ir prioritāras konkrētajam sadarbības partnerim.
 

Latvijas Republikas divpusējie nolīgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija:

Starpresoru (starp kompetentajām ministrijām) nolīgumi:

  • Nolīgums starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Čehijas Republikas Reģionālās attīstības ministriju par sadarbību tūrisma jomā;
  • Sadarbības memorands starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Baltkrievijas Republikas Sporta un tūrisma ministriju par sadarbību tūrisma jomā; 
     Starp Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas augstāk minētajām ministrijām 2019.gada 1.jūlijā tika noslēgts jauns sadarbības memorands.