Latvijas Republikas valdība ir noslēgusi vairākus starpvaldību nolīgumus par sadarbību tūrisma jomā, kas ir orientēti uz ciešas un ilgstošas sadarbības veidošanu tūrisma jomā, uzsverot tūrisma nozīmi ne tikai ekonomikas attīstībā, bet arī valstu abpusējo attiecību veidošanā. Līgumi paredz veicināt tūrisma nozares organizāciju un institūciju ciešāku sadarbību starpvalstu līmenī, dažāda veida sadarbību tūrisma informācijas apmaiņā, tirgvedības pasākumu organizēšanā, tūrisma produktu attīstībā, studentu, mācībspēku un tūrisma uzņēmumu darbinieku apmaiņā, kā arī citās tūrisma jomās, kas ir prioritāras konkrētajam sadarbības partnerim.

Latvijas Republikas divpusējie nolīgumi, kas noslēgti kopš 1990. gada 4. maija: