attēls
attēls

Sadarbības memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un atklātas sadarbības veidošanu starp Memoranda parakstītājiem.

Par Memoranda galveno uzdevumu uzskatāma informācijas pieejamības nodrošināšana par mājokļu renovācijas procesu, tai skaitā:

- nozaru asociāciju savstarpējās sadarbības / izglītošanās, lai nodrošinātu informācijas apriti par aktualitātēm nozarē, sekmēšana;

- informācijas pieejamības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem nodrošināšana;

- informācijas pieejamības dzīvokļu īpašniekiem par finansējuma avotiem mājokļu renovācijai nodrošināšana;

- informšana par mājokļu renovācijas ieguvumiem;

- izglītošana par kvalitatīviem renovācijas procesa nosacījumiem;

- informēšana par būvmateriālu kvalitātes standartiem un to iestrādes tehnoloģijām;

- kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības veicināšana, informējot sabiedrību par nozarē aktuālo informāciju.

 

2010. gada 25. februārī memorandu parakstīja:

 

Latvijas Būvinženieru savienība;

Tehnisko ekspertu asociācija;

Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija;

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība;

Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija;

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija;

Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija;

Latvijas Energoefektivitātes asociācija;

AS „DNB banka”;

A/s „SEB banka”;

A/s „Swedbank”;

Rīgas Tehniskā universitāte;

Rīgas enerģētikas aģentūra;

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra;

Vidzemes reģionālā enerģētikas aģentūra;

Liepājas pilsētas Dome;
Latvijas Būvnieku asociācija;

Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība.


2010. gada 23. septembrī Memorandam pievienojās:

 

Dānijas Karalistes Vēstnieks Latvijā Per Carlsen;

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

Latvijas Pašvaldību savienība;

Latvijas Lielo pilsētu asociācija;

Būvmateriālu ražotāju asociācija;

Latvijas Apdrošinātāju asociācija;

Latvijas Namu pārvaldnieku ģilde;

A/S "Latvenergo".

 

2011. gada 22. septembrī memorandu parakstīja:

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija;

Kurzemes reģionālā enerģētikas un attīstības aģentūra;

Latvijas energoauditoru asociācija;

AS Nordea banka;

Austrumeiropas mājokļu iniciatīva IWO.

 

2016. gada 13. aprīlī memorandu parakstīja:

Attīstības Finanšu institūcija Altum
Latvijas Komercbanku asociācija (Finanšu nozares asociācija)
Būvniecības valsts kontroles birojs 
Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs 
Valsts darba inspekcija 
Ilgtspējīgas būvniecības padome 
AS “Citadele” 
Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs