attēls

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) no 2017. gada 1. janvāra jaunuzņēmumiem pieejams šāds valsts atbalsts:

- atbalsta programma fiksētā maksājuma veikšanai (apmērs 2x min VSAOI) ar papildus iespēju saņemt IIN un UIN (līdz 100%) atvieglojumu;

- atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei (piesaistīto darbinieku atalgojuma līdzfinansējums - 45%) ar papildus iespēju piemērot UIN (līdz 100%) atvieglojumu.

Kā viens no galvenajiem kritērijiem atbalsta piešķiršanai jaunuzņēmumiem noteikts kvalificēta riska kapitāla investoru, vismaz 30 000 euro, ieguldījums jaunuzņēmuma pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā.

Ar programmas nosacījumiem un iesniedzamo dokumentu sarakstu iespējams iepazīties LIAA tīmekļa vietnē. Papildu informācijai: jautajumi@liaa.gov.lv.

 

Atbalstu jaunuzņēmumu attīstībai piedāvā arī Attīstības finanšu institūcija “Altum”.

Viens no Latvijā vēl nebijušiem atbalsta instrumentiem inovatīvu jaunuzņēmumu izveidei un attīstībai ir akcelerācijas fondi, kas savu darbību uzsāks 2018. gada sākumā. Pieejamais ERAF finansējums akcelerācijas fondu īstenošanai ir 15 milj. EUR (kopumā tiks ieviesti trīs akcelerācijas fondi, 5 milj. EUR katram fondam).

Atbalstāmās darbības akcelerācijas programmas ietvaros:

  • vairāku akcelerācijas programmu organizēšana indikatīvi 3 gadu periodā;
  • uzņēmumiem tiks nodrošināti vairāki bezmaksas pakalpojumi, piemēram, mentorings, palīdzība nozares ekspertu piesaistē, pircēju, piegādātāju, partneru un nākamo investoru piesaistē;
  • sākotnējais finansiālais atbalsts pirms-sēklas investīcijas veidā līdz 50 tūkst. EUR uzņēmumā, kas piedalās akcelerācijas programmās (biznesa modeļa izpētei un sākotnēja koncepta izstrādei - izmaksām patentu reģistrēšanai, tirgus izpētei, atalgojumam piesaistītajiem darbiniekiem u.tml.);
  • nākamās stadijas - sēklas investīcija līdz 250 tūkst. EUR uzņēmumā (tai skaitā privātie līdzekļi vismaz 10 % apmērā no investīcijas apmēra) tālākai biznesa attīstībai (piemēram, produkta un prototipa attīstīšanai);
  • sēklas investīcijas ierobežotā apmērā arī tādu saimnieciskās darbības veicēju attīstībai, kuru primārā saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir ārpus Latvijas, bet ES (līdz 50 % no sēklas investīciju kopējā apjoma);
  • investīcijas aizdevumu, kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumu veidā.

Noslēgusies finanšu starpnieku atlase, kas veiks investīcijas agrīnas attīstības stadijas uzņēmumos:

• “BuildIt Accelerator OU”

• personu SIA “Lattelecom Technology”, Pēteris Marculāns, Dmitrijs Saikovskis un David Ventzel apvienība

• fizisku personu Nikolaja Adamoviča, Leldes Stukles, Voldemāra Brēdiķa un Ellas Kalniņas apvienība

Pieejamais ERAF finansējums sēklas un sākuma kapitāla fondu īstenošanai ir 30 miljoni EUR. Kopumā tiks atlasīti divi finanšu starpnieki - 15 milj. EUR katram finanšu starpniekam, kas piedāvās:

  • sēklas kapitāla investīciju līdz 250 tūkst. EUR saimnieciskās darbības veicēja izveidei un produkta vai pakalpojuma ieviešanai tirgū;
  • sākuma kapitāla investīciju līdz 15% no sākuma kapitāla fonda apjoma saimnieciskās darbības veicēja izveidei un produkta vai pakalpojuma ieviešanai tirgū;
  • investīcijas kapitāla un kvazikapitāla ieguldījumu veidā.

 

Papildu informācija pieejama Altum tīmekļa vietnē.