2018.gada 1.jūljā stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”. 


Regulējums paredz, ka tūrisma aģentiem un operatoriem ir jāsaņem speciāla atļauja (licence), kas ļaus komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējiem organizēt un pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus jeb ceļojumus.

Licences ikgadējās valsts nodevas apmērs ir 40 eiro un tas tiks ieskaitīts valsts budžetā lai nepieciešamības gadījumā varētu segt ceļotāju repatriāciju jeb atgriešanu valstī tūrisma pakalpojuma sniedzēja likviditātes problēmu gadījumā. 

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts nodrošinājuma apmērs tūrisma operatoriem un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Nodrošinājums ir apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija, kas ir jāsniedz visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ja tūrisma pakalpojuma sniedzējs nespēj pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus.

Vairāk informācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) mājas lapā:
Kompleksu un saistītu pakalpojumu sniegšana 

Tūrisma operatoru un aģentu datubāze

Kontaktinformācija konsultācijām PTAC: tel. 67388654; 68806522; 68806523; 
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv 

*Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi:
Par Eiropas Savienības sankciju piemērošanu pret darbībām, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība