Programmas nosaukums

Finansējums, EUR

Atbalsta veids

Plānotais termiņš, kad faktiski pieejams atbalsts uzņēmumiem

Atbalsts digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumi Nr. 577

10 000 000

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada februāris

Atbalsts uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 10

40 140 000

Grants

2023. gada februāris

Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 421

45 143 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2023.gada februāris

Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība
Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumi Nr. 529

20 000 000

Grants/nefinanšu atbalsts

2023.gada decembris

Kompetences centri Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 418

25 000 000

Grants

2022.gada decembris

Sadarbības tīklu programma (22-TA-2458)

5 248 431

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada novembris

Atbalsts Eiropai svarīgo kopīgo interešu projektiem (IPCEI) (23-TA-1534)

31 000 000

Grants

2023. gada novembris

RIS3 pārvaldība Informatīvais ziņojums:22-TA-2631

4 587 918

n/a

2024.gada decembris

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā (jauni produkti) (22-TA-3145)

47 663 651

Grants

2023. gada decembris

Atbalsts jaunu digitālo produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā (digitāli produkti) (22-TA-3597)

24 300 000

Grants

2023. gada decembris

Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde (zaļie produkti) (22-TA-3544)

40 000 000

Grants

2023. gada decembris

Atbalsts zemas īres maksas mājokļu būvniecībai reģionos

42 900 000

 

Aizdevumi ar kapitāla atlaidi

2022.gada novembris

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 460

57 282 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2022. gada decembris

Atjaunojamie energoresursi un energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 594

80 586 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2022. gada novembris

Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta noteikumi Nr. 443

23 956 000

Grants

2023. gada augusts

Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 726

80 000 00

Grants

2022. gada decembris

Programmas nosaukums Finansējums, EUR Atbalsta veids Plānotais termiņš, kad faktiski pieejams atbalsts uzņēmumiem

Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai Ministru kabineta 2023.gada 13.jūlija noteikumi Nr.407

73 379 551

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada oktobris/novembris

Tūrisma produktu attīstības programma Ministru kabineta 2023.gada 22.augusta noteikumi Nr. 473

6 439 834

Grants/nefinanšu atbalsts

2023. gada decembris

Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgū (22-TA-2235)

1 973 896

Grants

2023.gada decembris

Iespējkapitāla ieguldījumi Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumi Nr. 463

91 786 124

Ieguldījums

2024.gada janvāris

Starta un izaugsmes aizdevumi (23-TA-332)

Ministru kabineta 2016.gada 31.maija Noteikumi Nr. 328

15 662 858

Aizdevums

2023. gada novembris

Atbalsts produktivitātes veicināšanai (23-TA-1000)

15 662 858

Aizdevums

2023.gada decembris

Garantijas, Portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumi Nr.383 

Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumi Nr.537

39 477 903

Garantija

2023.gada novembris

Produktivitātes aizdevumi inovācijai (23-TA-2315)

68 237 555

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024. gada janvāris

Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai uzņēmēju izglītībai (23-TA-958)

14 508 130

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada februāris

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai (22-TA-2786)

26 548 890

Grants/nefinanšu atbalsts

2024. gada janvāris

Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība (23-TA-2124)

10 000 000

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada marts

RIS3 pārvaldība (23-TA-2071)

8 127 804

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada marts

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā (inovatīvi, digitāli produkti) (23-TA-2014)

52 219 396

Grants

2024. gada jūlijs

Atbalsts digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei (23-TA-2015)

7 800 000

Grants/nefinanšu atbalsts

2024.gada marts

Atbalsts sociālo mājokļu atjaunošanai un jaunu sociālo mājokļu būvniecībai  (22-TA-2962)

60 900 000

Grants

2023.gada oktobris

Atbalsts vides pieejamības uzlabošanai daudzdzīvokļu mājās, izbūvējot liftus (23-TA-1723)

21 750 000

Grants

2024.gada janvāris

Dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošana

173 218 155

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024.gada marts

Atjaunojamie energoresursi un energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

43 500 000

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024.gada marts

Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās

101 696 160

Grants

2024.gada janvāris

 

Valsts iestāžu  infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana

13 050 000

Grants

2024.gada janvāris

 

Energoefektivitāti veicināšana kultūras infrastruktūrā

34 800 000

Grants

2024.gada janvāris

 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana

23 490 000

 

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024.gada marts

Uzņēmējdarbības “zaļināšanas” - atjaunojamie energoresursi un energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā

41 528 059

 

Aizdevums ar kapitāla atlaidi

2024.gada marts

Programmas nosaukums Finansējums, EUR Atbalsta veids Plānotais termiņš, kad faktiski pieejams atbalsts uzņēmumiem

Ukrainas aizdevumi Ministru kabineta 2022. gada 14.jūnija noteikumi Nr. 349

21 500 000

Aizdevumi

2022.gads

Īstermiņa eksporta kredīta garantijas Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.866

5 690 000

Garantijas

2017.gads

Mikro un starta aizdevumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumi Nr.328

42 500 000

Aizdevumi

2016.gads

MVU aizdevumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1065

41 000 000

Aizdevumi

2009.gads

Investīciju fonds Ministru kabineta 2021. gada 6.jūlija  noteikumi Nr. 503

234 565 000

Aizdevumi ar kapitāla atlaidi

2022.gads

Garantijas konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumi Nr.383

60 813 476

Garantijas

2020.gads

Portfeļgarantijas Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumi Nr.537

14 300 000

Garantijas

2017.gads

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi Nr.678

92 283 948

Grants

2016.gada

Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumi Nr. 692

36 211 585

Grants/ nefinanšu atbalsts

2016.gads

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumi Nr. 279

38 370 281

Grants/ nefinanšu atbalsts

2016.gads

Atbalsts nodarbināto apmācībām Ministru kabineta 2015. gada 27.oktobra noteikumi Nr. 617

23 955 544

Granti

2016.gads

Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.365

8 158 242

Granti

2016.gads

 

Inovāciju motivācijas programma Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumi Nr. 287

5 648 461

Nefinanšu atbalsts

2016.gads