ĀTI plūsmas Latvijas ekonomikā pēdējos trīs gados (2015-2017) bija vidēji 2% no IKP. 2017. gadā ārvalstu investoru aktivitāte Baltijas valstīs palielinājās, un, salīdzinot ar 2016. gadu, piesaistīto ĀTI plūsmu apjoms kopumā reģionā pieauga par 98,2%, sasniedzot 2748,2 milj. eiro. Lielākā daļa no ĀTI plūsmām bija Igaunijas ekonomikā (55%), Latvija un Lietuva piesaistīja attiecīgi 24% un 21% no kopējām ĀTI Baltijas valstīs.