Latvijas būvniecības nozares Ētikas komisija

 

Ētikas komisija izveidota ar mērķi izskatīt Latvijas būvniecības nozares Ētikas kodeksā noteikto ētikas pamatprincipu iespējamos pārkāpumus.

 

Ētikas komisija izvērtē ētikas normu pārkāpumus, kas noteikti Ētikas kodeksā, par jebkuru būvniecības nozares personu - gan juridisko, gan fizisko, neatkarīgi no tā, vai konkrēta persona ir vai nav kādas biedrības biedrs un neatkarīgi no tā, vai pievienojusies Ētikas kodeksam.

 

Latvijas Būvniecības padome ievēlēja Ētikas komisiju 2017.gada 21.septembrī šādā sastāvā:

  • Latvijas Būvuzņēmēju partnerības Goda prezidents Valdis Birkavs;
  • Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks Kaspars Bondars;
  • Latvijas siltuma,  gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis, diplomēts un sertificēts inženieris Aivars Brambis;
  • Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas eksperts ar lielu pieredzi būvspeciālistu ētikas izvērtēšanā Guntis Līcītis;
  • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas vadītājs, profesors Oļģerts Nikodemus;
  • Biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” satiksmes ceļu inženieris, SIA „STRABAG” valdes priekšsēdētājs Māris Paiders;
  • Latvijas Arhitektu savienības arhitekts, SIA “SARMA & NORDE Arhitekti” valdes priekšsēdētājs Visvaldis Sarma.

 

Ētikas komisijas priekšsēdētājs ir Latvijas Universitātes izvirzītais pārstāvis Oļģerts Nikodemus.

Latvijas būvniecības nozares Ētikas kodekss ir balstīts morālo vērtību pamatprincipos, ko tā parakstītāji apņemas ievērot un veicināt savā ikdienas darbībā, tādejādi pilnveidojot būvniecības vidi un praksi Latvijā. Ētikas kodeksā noteikts, ka Latvijas būvniecības nozares pārstāvju pamatvērtības ir: godprātība, atbildība, kompetence, atklātība, cieņa un lojalitāte. Ētikas kodekss paredz, ka minētie ētikas principi tiek ievēroti attiecibās ar valsti, pasūtītāju, sadarbības partneriem, citiem būvniecības nozares pārstāvjiem un sabiedrību.

KONTAKTI:

Inese Rostoka tālr.67013276,

e-pasts: Inese.Rostoka@em.gov.lv