Statuss:
Noslēdzies
" "

(Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects)

Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to seku mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projekta platformas (CAMS Platform) mērķis ir pētīt, kā uzlabot energoefektivitātes pasākumus un tādā veidā palielināt būvniecības nozares elastību un noturību pret klimata pārmaiņu radīto negatīvo ietekmi, kā uzlabot energoauditu veikšanas procesu, kā arī izstrādāt pieejamu energoauditu datu bāzi un vienotus energoefektivitātes kritērijus ēkām.

Papildus tam, CAMS platforma risina sekojošu jautājumu – kā efektīvāk izmantot pieejamos finanšu avotus nacionālo un Eiropas klimata mērķu sasniegšanai. Atbilde uz jautājumu tiks meklēta, izstrādājot politikas rekomendācijas Eiropas strukturālo un investīciju fondu plānošanai gaidāmajā ES daudzgadu finanšu shēmā no 2021. līdz 2027. gadam, kā arī izstrādājot vadlīnijas turpmākiem energoefektivitātes projektiem, lai radītu sinerģiju starp energoefektivitāti un klimata pārmaiņu negatīvās ietekmes mazināšanu un spēju pielāgoties tām.

Projekta partneri: Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija), Dalarnas apgabala administratīvā padome (Zviedrija), Baltijas jūras valstu padomes pastāvīgas starptautiskais sekretariāts (Zviedrija), Ekonomikas ministrija (Latvija), Enerģijas taupīšanas fonds Gdaņskā (Polija), Baltijas Vides Forums (Latvija), Baltijas Vides Forums (Vācija), Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs (Igaunija), Pētera Lielā Sanktpēterburgas Politehniskā universitāte (Krievija).

Projekta ilgums: 2019. gada augusts līdz 20201. gada septembris

Finansējums: 1.05 milj. EUR

Vairāk informācijas: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/cams-platform-207.html

es projekts
Projekts CAMS Platform: Priekšlikumi atvērtas energoauditu datu sistematizēšanas metodes ieviešanai Baltijas jūras reģiona valstīs