attēls

The Competitiveness Institute's network (konkurētspējas institūta tīkls, turpmāk - TCI Network) apvieno vadošās klasteru un konkurētspējas veicināšanas organizācijas un praktiķus no visas pasaules. Sadarbības ietvaros, kurā dalību ņem 9 000 praktiķi no attīstības aģentūrām, valsts pārvaldes institūcijām, klasteriem, mācību iestādēm, uzņēmumiem un citām iestādēm, tiek veicināti ar klasteriem saistītie aspekti. Bezpeļņas organizācijas ietvaros ir apvienojušies 110 valstu pārstāvji.

 

TCI Network misija ir atbalstīt uz klasteriem balstītu ekonomikas attīstības pieeju kā rīku konkurētspējas un inovāciju kapacitātes veicināšanai uzņēmumos, pilsētās, reģionos un valstīs.

 

TCI Network vīzija ir kļūt par vadošo starptautisko tīklu, apvienojot profesionāļus un organizācijas, kas aktīvi līdzdarbojas uz klasteriem balstītas ekonomikas attīstībā. 

TCI Network

Vairāk informācijas TCI Network oficiālajā tīmekļa vietnē.