Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu. Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome darbojas saskaņā 2021. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 162 “Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums”. Tā sastāv no tūrisma profesionālo asociāciju, biedrību un valsts institūciju ekspertiem tūrisma industrijas interešu un Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes darba uzdevumu nodrošināšanai.

Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes funkcijas:

  1. veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi un īstenošanu;
  2. veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts ekonomiskās attīstības procesā;
  3. koordinēt tūrisma politikas īstenošanu.

Vairāk par Latvijas Tūrisma konsultatīvo padomi: https://www.em.gov.lv/lv/latvijas-turisma-konsultativa-padome