Privatizācijas sertifikāts ir valsts piešķirts dematerializēts vērtspapīrs, kuru var vienu reizi izlietot kā maksāšanas līdzekli par privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašumu, ar nominālvērtību 39,84 euro.

Privatizācijas sertifikātu piešķiršana un izmantošana notiek saskaņā ar likumu “Par privatizācijas sertifikātiem” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu.

Privatizācijas sertifikātiem nav noteikta derīguma termiņa, taču tos var izmantot tikai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un zemes izpirkšanas procesā.

Privatizācijas sertifikāts tika izmantots arī kā kompensācijas instruments personām, kurām nebija iespēju vai tās atteicās atjaunot īpašuma tiesības uz īpašumiem, kas tika nacionalizēti pēc 1940.gada. Līdz ar to tika izveidots speciāls privatizācijas sertifikātu veids - īpašuma kompensācijas sertifikāti.

Citi saistītie tiesību akti

Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 12 "Privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas, privatizācijas sertifikātu izmantošanas un aprites administrēšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumi Nr.625 “Noteikumi par valsts pārvaldes uzdevuma – privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošana, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, – deleģēšanu

Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.172 “Noteikumi par privatizācijas sertifikātu aprites administrēšanas uzdevuma deleģēšanu

Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumi Nr. 624 “Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu”.

Ministru kabineta 2020.gada 30.jūnija rīkojums Nr. 348 “Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra rīkojums Nr. 553 “Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2020. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim