attels

Līdz ar pievienošanos Eiropas Savienībai (ES) 2004.gadā Ekonomikas ministrija nodrošina koordinētu Latvijas viedokļa formulēšanu, paušanu un aizstāvēšanu ekonomikas politikas jautājumos. Viedokļa formulēšanā tiek uzklausīti arī uzņēmēju, iedzīvotāju un sociālo partneru viedokļi.

Ik gadu Eiropas Komisija pieņem darba plānu nākamajiem divpadsmit mēnešiem. Komisija savā darba plānā izskaidro, ar kādām konkrētām darbībām tā plāno sasniegt ES politiskās pamatnostādnes. Eiropas Komisijas darba plānā 2023.gadam un 2024.gadam ir ietvertas nozīmīgas iniciatīvas, lai panāktu Komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leienas izvirzītā politikas prioritātes - klimata pārmaiņas, digitalizācija un migrācija.

Ekonomikas ministrijas kompetencē ir šādas ES politikas:

kā arī šādas iniciatīvas: