Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā 

Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.

Iesniegšanas termiņš: 17.02.2023. - 09.03.2023.

Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase

Dokumenti un materiāli

“Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”  projektu iesnieguma veidlapa un tās pielikumi:

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi;
  2. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību.

Jautājumu gadījumā par projekta iesnieguma sagatavošanu un aizpildīšanu lūgums sazināties ar Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta vecāko eksperti Kristīni Karlsbergu (tālrunis 67013043, elektroniskā pasta adrese: Kristine.Karlsberga@em.gov.lv).  

Projekta iesnieguma atlases nolikums ar pielikumiem:

Projektu iesniegumu atlases nolikums

1. Pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi (1. un 2. pielikums projekta iesnieguma veidlapai)

2. pielikums - Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību

3. pielikums - Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

4. pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

5.  pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika