Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 10 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.

Iesniegšanas termiņš: 17.02.2023. - 09.03.2023.

Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase

Projektu iesnieguma veidlapa un tās pielikumi:

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi;
  2. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību.

Projekta iesnieguma atlases nolikums ar pielikumiem:

Projektu iesniegumu atlases nolikums

1. Pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi (1. un 2. pielikums projekta iesnieguma veidlapai)

2. pielikums - Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību

3. pielikums - Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

4. pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

5.  pielikums - Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Ekonomikas ministrija slēgtas atlases kārtas uzsaukuma 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" ietvaros ir izvērtējusi un 17.03.2023. apstiprinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Atbalsts gala labuma guvējiem pieejams līdz 2026. gada 30.jūnijam, tā saņemšanai aicinām gala labuma guvējus vērsties pie Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras. Plašāka informācija LIAA mājas lapā

Kontaktpersona:

Kristīne Karlsberga

Vecākais eksperts
kristine.karlsberga [at] em.gov.lv
ES fondi