kā pie daudzdzīvokļu ēkas izveidot stāvvietu personai ar invaliditāti
vides pieejamības nodrošināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi par autostāvvietu