Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

 

--

 

 

 

Pamatdarbība:

Latvijas Gāze koncerns nodrošina drošu un stabilu dabasgāzes piegādi klientiem. Latvijas Gāze koncerns sastāv no diviem segmentiem.

Dabasgāzes pārdošanas un tirdzniecības segments nodarbojas ar dabasgāzes iepirkšanu, tirdzniecību un pārdošanu. AS “Latvijas Gāze” veic uzņēmējdarbību, kas ietver dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu rūpnieciskajiem un komerciālajiem klientiem, kā arī mājsaimniecībām.

AS “Gaso” ir piešķirta ekskluzīva licence dabasgāzes sadalei Latvijas teritorijā. Dabasgāzes sadales segments sniedz dabasgāzes sadales pakalpojumus Latvijā. AS “Gaso” ir īpašnieks un operators visiem sadales aktīviem.

Juridiskā adrese

Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001

Pamatkapitāla lielums

55860000.00 EUR 

Valsts līdzdalības apmērs

0.00029 % (117 akcijas)  

Valde

Valdes priekšsēdētājs: Aigars Kalvītis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks: Deniss Jemeļjanovs

Valdes locekļi: Elita Dreimane, Egīls Lapsalis

Padome

 

Kirils Seļezņovs

Olivers Gīze

Matiass Kolenbahs

Jeļena Mihailova

Vitālijs Hatjkovs

Jurijs Ivanovs

Hanss Pēters Florens

Nikolass Merigo Kuks

Ēriks Atvars

Juris Savickis

Oļegs Ivanovs           

 Mājaslapas adrese

www.lg.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • Saskaņā ar noslēgto AS „Latvijas Gāze” akcionāru līgumu valsts saglabā līdzdalību AS „Latvijas Gāzē”.
  • AS “Latvijas Gāze” kopš tās izveides 1991. gadā darbojās kā vienīgais un apvienotais dabasgāzes uzglabāšanas, pārvades, sadales un tirdzniecības operators. Izpildot Eiropas Savienības dabasgāzes tirgus pārveides prasības, kopš 2017. gada 1. janvāra pārvade un uzglabāšana ir nodalīta uzņēmumā AS “Conexus Baltic Grid”, kas šobrīd ir ar AS “Latvijas Gāze” un AS “Gaso” nesaistīts uzņēmums. Savukārt kopš 2017. gada 1. decembra dabasgāzes sadale ir pilnībā nodota AS “Gaso”, kuras vienīgais īpašnieks ir AS “Latvijas Gāze”, kas savukārt turpina darboties dabasgāzes tirdzniecības nozarē.
  • Darbības segmenti:
    • Pārdošanas un tirdzniecības segments: AS “Latvijas Gāze”, kas daudzus gadus ir dabasgāzes piegādātājs Latvijā, aktīvi paplašinot savu darbību citās reģiona valstīs.
    • Sadales segments: AS “Gaso”. AS “Latvijas Gāze” meitas uzņēmums AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • 100 % - AS „GASO”

Dibināta reorganizācijas rezultātā, no “Latvijas Gāze” nodalot dabasgāzes sadales sistēmas darbības. AS Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. AS “Gaso” ir piešķirta ekskluzīva licence dabasgāzes sadalei Latvijas teritorijā. Licence ir spēkā līdz 2037. gada 6. decembrim. AS “Gaso” ir īpašnieks un operators visiem sadales aktīviem. Enerģētikas likums paredz pilnu juridisku, strukturālu un operacionālu sadales funkciju nodalīšanu no pārdošanas un tirdzniecības.

www.gaso.lv

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Latvijas Gāze” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprināts pārskats par 2021. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 43,98 euro

Apstiprināts pārskats par 2020. gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 31,59 euro.

Apstiprināts pārskats par 2019. gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 51,48 euro.

Apstiprināts pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 64,35 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu