Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

 

--

 

 

 

Pamatdarbība:

Dabasgāzes pārdošanas un tirdzniecības segments nodarbojas ar dabasgāzes iepirkšanu, tirdzniecību un pārdošanu. AS “Latvijas Gāze” veic uzņēmējdarbību, kas ietver dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu rūpnieciskajiem un komerciālajiem klientiem, kā arī mājsaimniecībām.

Juridiskā adrese

Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001

Pamatkapitāla lielums

55860000.00 EUR 

Valsts līdzdalības apmērs

0.00029 % (117 akcijas)  

Valde

Valdes priekšsēdētājs: Aigars Kalvītis

Valdes priekšsēdētāja vietnieks: Deniss Jemeļjanovs

Valdes locekļi: Elita Dreimane, Egīls Lapsalis

Padome

 

 1. Valentīns Bļugers
 2. Nikolajs Dorofejevs
 3. Guntars Reidzāns
 4. Edgars Buncis
 5. Matiass Kolenbahs
 6. Kristians Janzens
 7. Jeļena Mihailova
 8. Jurijs Ivanovs
 9. Kirils Seļezņovs
 10. Vitālijs Hatjkovs
 11. Kirils Neujmins

 Mājaslapas adrese

www.lg.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

 • Saskaņā ar noslēgto AS „Latvijas Gāze” akcionāru līgumu valsts saglabā līdzdalību AS „Latvijas Gāzē”.
 • Darbības segmenti:
  • Pārdošanas un tirdzniecības segments: AS “Latvijas Gāze”, kas daudzus gadus ir dabasgāzes piegādātājs Latvijā, aktīvi paplašinot savu darbību citās reģiona valstīs.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Latvijas Gāze” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprināts pārskats par 2022. gadu.

2023.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 59,67 euro

Apstiprināts pārskats par 2021. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 43,98 euro

Apstiprināts pārskats par 2020. gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 31,59 euro.

Apstiprināts pārskats par 2019. gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 51,48 euro.

Apstiprināts pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 64,35 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu

Darbības rezultāti un finanšu pārskati