Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Latvijas Gāze šobrīd darbojas kā vertikāli integrēts dabasgāzes komersants, kas nodrošina gan dabasgāzes pārvades, sadales un uzglabāšanas, gan arī dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus. 

Juridiskā adrese

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 

Pamatkapitāla lielums

55860000.00 EUR 

Valsts līdzdalības apmērs

0.00029 % (117 akcijas)  

Valde

Aigars Kalvītis, valdes priekšsēdētājs

Sebastians Grēblinghofs, valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

Deniss Jemeļjanovs,  valdes loceklis, valdes priekšsēdētāja vietnieks

Elita Dreimane, valdes locekle

Padome

 

Kirils Seļezņovs, padomes priekšsēdētājs

Juris Savickis, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Olivers Gīze, padomes priekšsēdētāja vietnieks

Nikolass Merigo Kuks, padomes loceklis

Deivids Stīvens Harisons, padomes loceklis

Hanss Pēters Florens, padomes loceklis

Matiass Kolenbahs, padomes loceklis

Oļegs Ivanovs, padomes loceklis

Vitālijs Hatjkovs, padomes loceklis

Jeļena Mihailova, padomes locekle

Sergejs Kuzņecs, padomes loceklis

 Mājaslapas adrese

www.lg.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • Saskaņā ar noslēgto AS „Latvijas Gāze” akcionāru līgumu valsts saglabā līdzdalību AS „Latvijas Gāzē” vismaz līdz 2017.gadam.
     
  • 2016.gada 11.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Enerģētikas likumā, kuri nosaka dabasgāzes tirgus atvēršanas un vertikāli integrētā dabasgāzes apgādes komersanta AS “Latvijas Gāze” sadalīšanas kārtību. Enerģētikas likums nosaka, ka juridiska dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora nodalīšana no dabasgāzes tirdzniecības darbībām jāveic līdz 2017.gada 3.aprīlim, iekļaujot dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora komercsabiedrībā visus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus un cilvēkresursus. Savukārt pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšana no tirdzniecības darbībām ir jānodrošina līdz 2017.gada 31.decembrim. Enerģētikas likumā ir noteiktas arī valsts pirmpirkuma tiesības no 2017.gada 3.aprīļa uz izveidotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora kapitāldaļām un aktīviem.
     
  • 2016.gada 2.septembra AS “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulcē nolēma reorganizēt AS “Latvijas Gāze”, nodalīšanas ceļā nododot daļu tās mantas jaundibināmai iegūstošajai AS “Conexus Baltic Grid” (Komerclikuma 336.panta ceturtā daļa).

 

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • 100 % - AS „GASO”

 

Dibināta reorganizācijas rezultātā, no “Latvijas Gāze” nodalot dabasgāzes sadales sistēmas darbības. AS Gaso ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. AS Gaso nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību.

www.gaso.lv

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu AS „Latvijas Gāze” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprināts pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 64,35 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu