ATBALSTS UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJU IZMITINĀŠANAI UN ĒDINĀŠANAI

Aktuālās izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta regulējumā.

Сейм вирішив продовжувати надання підтримки з розміщення цивільних жителів України

 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikta kārtība, kādā valsts sniedz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus (nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem). Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas var saņemt kompensāciju par izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus, u.c. atbalsta pasākumus). Atlīdzība tiks izmaksāta par periodu līdz 90 dienām, skaitot no pieteikumā norādītā datuma, bet ne agrāk kā no 2022.gada 1.maija.

Atbalstot grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, Saeima pagarinājusi atbalsta sniegšanas periodu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas atbalstam jau ir pieteikušies līdz š.g. 24. maijam (ieskaitot), to saņem vai saņemamā atbalsta periods drīzumā beigsies, primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanu un/vai pārtiku – papildus nodrošināt vēl 30 dienas, taču kopā ne vairāk kā 120 dienas. 

Kārtību, kādā Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā tiek nodrošināti izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, nosaka Ministru kabineta 2022.gada 12.marta noteikumi Nr.168 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem", savukārt no 2022.gada 1.jūlija, kad minētie Noteikumi zaudē spēku, kārtību noteiks Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 339 “Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.

 

Trīspusējs īres līgums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

PIETEIKUMS par atlīdzības mājsaimniecībai saņemšanu par Ukrainas civiliedzīvotāja/u uzņemšanu

 

Atlīdzība mājsaimniecībām
Atlīdzība pašvaldībām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu
Izņēmuma gadījumi
Atlīdzība pašvaldībām par Ukrainas civiliedzīvotāju nodrošinājumu ar pārtiku

Lai pieteiktos un saņemtu valsts līdzfinansējumu par sniegtajiem Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, pašvaldībām Valsts kases e-pārskatu sistēmā jāaizpilda un jāiesniedz pārskata veidlapu “Pārskats par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem”. Pārskats jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 10 datumam par iepriekšējo mēnesi. Ekonomikas ministrijas konsultatīvais tālrunis informācijai un jautājumiem par pārskata veidlapas aizpildīšanu - 67013019.

Uzmanību!

Fiziskās un juridiskās personas, kas ir gatavas izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus, aicinām sazināties ar atbildīgajām personām savās pašvaldības; pašvaldību kontaktinformācija pieejama https://www.ukraine-latvia.com/lv#municipalities