Tirgus uzraudzības padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm.Padome tiekas divas reizes gadā un tai uzticētās funkcijas - informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības iestādēm, vienotas pieejas veidošanai tirgus uzraudzībā ir ļoti nozīmīga, lai veidotu efektīvu un ES prasībām atbilstošu tirgus uzraudzības sistēmu.