Ekonomikas ministrija izstrādājusi vairākus metodiskos materiālus. 

 

Ieteikumi tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai šeit, ieteikumi kvalitatīva energosertifikāta sagatavošanai šeit, , ieteikumi būvprojekta vai apliecinājuma kartes sagatavošanai šeit.

 

Attīstības finanšu institūcijas Altum Kompetences centra eksperta Alda Greķa stāstījums par biežāk pieļautajām kļūdām tehniskās dokumentācijas sagatavošanā šeit.